Om Inforum Media

Inforum Media registrerades 2005.

Inforum Media i Örebro AB
Skolgatan 2, våning 5
703 62 Örebro

Tfn: 070-730 42 34
E-post: ulrika@inforum-media.se

Organisationsnr 556679-2486
Bankgiro 5333-4959

Inforum Media i Örebro AB äger varumärket FORE!